4 skäl att investera i ledarskapsutveckling 2022

Varför är kulturell utveckling viktig?
En oberoende panelstudie, Deloittes Bersin, HR-analytikern McBassi & Company och dess egna forskare har konsekvent nått samma nivå. Att utveckla en kultur är en av de största utmaningarna som organisationer står inför idag.

Varför är utveckling grupp och ledare viktigt? Detta är en fantastisk möjlighet för organisationer att bli konkurrenskraftiga i sin bransch.

Om ditt företag är engagerat i att generera potentiella kunder kan det förbättra din vinst och ge dig en bättre konkurrensfördel. använda strategier för att främja hobbyer, utveckling och bevarande av konsten; Du kan öka din framgång när du söker förändring. Våra uppgifter bekräftar detta. När vi undersökte över 5 000 projektdeltagare och 8 765 kollegor globalt, sa 99 % av de tillfrågade att de uppnått sitt mål om kommunikation, identitetsmedvetenhet, förändring och mer. .

97 % sa:

Detta program förbereder dem bättre för framtidens kultur.
Den information man lär sig har att göra med kulturfrågor.
Kollegor som har genomfört ett av våra program har kunnat omsätta det de har lärt sig till organisatoriska effekter, bland annat när det gäller ledning, övergripande prestation, gränsöverskridande samarbete och öppenhet för fler perspektiv. Att förbättra kulturen leder till långsiktig framgång
Så varför är kulturell utveckling så viktig? Forskning visar att kulturell utveckling gör det möjligt för organisationer att göra fyra saker som leder till långsiktig framgång:

Förbättra din ultimata ekonomiska framgång.
Njut av och behåll kompetens.
Driv hela idén.
Att uppnå framgång i transformationsforskning. Infografik: Satsar på kulturell utveckling… – Centrum för kreativt ledarskap
Förbättra din ultimata ekonomiska framgång
Företag som skördar värde från sina investeringar i humankapital ger produktavkastning fem gånger större än de med mindre inverkan på humankapitalet. Förbättrat ledarskap skapar förmågan att minska kostnaderna, generera nya intäkter och förbättra kundnöjdheten.

Uppskatta, förbättra och underhålla kompetens
Förbättrat ledarskap stärker människor, ger organisationer möjlighet att ta itu med orättvisor i pipelines och minskar huvudvärk och kostnader i samband med förändring. Bra ledare älskar, anställer och stöttar bra människor. Ledare som saknar god ledarskapsförmåga kommer att kämpa för att attrahera och behålla topppersonal.

Det kan också göra kulturutveckling till en bättre investering, eftersom det kostar mindre att utveckla, utbilda och stödja människor långsiktigt än att anställa en utomstående. .

Uppmuntra förbättring
Att utveckla en bra kultur är inte att förbättra. Organisationer behöver en ledarskapsstrategi som är förenlig med deras affärsstrategi och som ger de anställda den ledarskapsförmåga de behöver för att implementera dem. Genom att förbättra kulturen kan organisationer utveckla sin företagskultur och sina koncept. Med styrelsens ord, ”Kulturell utveckling har stor potential att forma och förändra affärskulturen och affärsidén. Utvecklingen, utbildningen och stödet för en utlänning är mindre än vad det skulle kosta att anställa en utlänning. ”

Framgångsrikt navigera ändringarna
Kulturell utveckling främjar människors förmåga att leda en global värld. Agility frodas när organisationer ser bortom kapacitetsuppbyggnad med seniora ledare för att frigöra potentialen i deras kapital.

Kraften att utveckla en kultur av talanguppskattning och bevarande
Enligt Bersin från Deloitte High-Impact Leadership Development-rapporten har organisationer med starkt “ledarskap” 11 gånger större chans att ha ledare som kan utveckla färdigheter för att tävla om en fördel. Och du är 7 gånger mer sannolikt att ha en ledare som kan stödja dina följare. Se experterna gå ut och kosta enorma organisationer dyrt, från bedrägerier, annonsering, anställning och omlokalisering, till tid som ägnas åt att utbilda nya medarbetare. .

Tyvärr visar rapporten att ledarskapspotentialen är mycket låg. Endast 60 % av ledarna i organisationer visar affärsmässiga och kommersiella beslut. 48 % anses driva på förändring och innovation. Endast 44 % förbättrar sina färdigheter för att få en konkurrensfördel.

Eftersom bästa praxis skapar djupare och rikare pipelines, strävar moderna organisationer på alla nivåer efter att öppna upp alla sina kapitalresurser.