Vad är en medicinsk taxichaufför?

Den medicinska taxichauffören är en åtgärd som varje förare måste klara innan de kan få körkort. Experiment genomfördes för att säkerställa att taxichaufförer var friska nog att köra en privat bil eller kärnkraftsvagn på allmän väg. Efter behandlingen kommer styrelsen att be din läkare avgöra om du kan uppfylla grupp 2-standarden.

Rekommenderar läkare
D4Drivers är en auktoriserad återförsäljare med flera brittiska agenturer och har även flera kontrakt. D4Drivers levererar konsekvent medicinska standarder av hög kvalitet, vilket har gett oss ett rykte. Du kan vara trygg när du bokar en läkarintyg taxi med bästa  bokar hos legitimerad läkare.

Vad är din behandling?
Watch Driver erbjuder ögonundersökningar som använder Snellen-formuläret, blodprover för att säkerställa att ditt blodtryck uppfyller kongressens standarder och frågor om din medicinska historia. Våra läkare kommer också att granska dina journaler i enlighet med rådets lagkrav och den djupa medicinska historia som krävs. Måste avgöra om mötet är 15 minuter eller 30 minuter. Vissa forum kräver fullständig medicinsk information medan andra bara kräver information och vård för den föraren, inklusive synundersökningar med hjälp av Snellen-formuläret, blodprover för att säkerställa att ditt blodtryck är i linje med råd och frågor om din sjukdomshistoria. . Våra läkare kommer också att granska dina journaler i enlighet med rådets lagkrav och den djupa medicinska historia som krävs. Vissa möten kräver en fullständig medicinsk fil, medan andra bara behöver detaljer och bestämmer sig för att boka ett 15 eller 30 minuters möte.

Vår läkare kan inte fastställa behovet av tillgänglighet och kan kräva ytterligare tester och schemaläggning. Till exempel kan du behöva ett ekokardiogram (EKG) om du har en historia av hjärtsjukdom. Observera att styrelsen får grupp 2-instruktioner, men det finns i allmänhet inga rutiner för att övervaka efterlevnadsprocedurer, såsom EKG, och du kan behöva justera dem själv om du finner det nödvändigt.

Vilka behandlingar kan påverka mitt stöd?
Det finns olika behandlingar som kan påverka din förmåga att klara taxikörprovet och den husläkare som gör testet bör övervägas av alla. Tillstånd som kan hindra dig från att få en kontroll inkluderar anfall, insulinbehandling för diabetes, blindhet, hjärtproblem, stroke, svimning, huvudvärk och sjukdomsprogression. Vissa mediciner kan också ställa till problem när det gäller att få en taxichaufför kontrollerad. Vissa situationer kan ha hänt tidigare, så om du till exempel har en stroke och är i gott skick utan skador kan du ändå hoppa över taxiförarkontrollerna. Alla fall behandlas av läkaren personligen och efter dennes behov, så du kan hoppa även om du har ett medicinskt tillstånd eller har misslyckats med en tidigare läkarundersökning. .

Vad är en medicinsk taxichaufför?
Läkarvården av en taxichaufför är en läkarundersökning som alla taxichaufförer eller taxichaufförer måste klara innan de kan få körkort. Dessutom, om den nuvarande föraren har en historia av hjärtsjukdom, måste den medicinska taxichauffören (kardiologen) ta över ratten. Varför lyckas?
Bedömningar görs för att säkerställa att förarna är friska och säkra nog att köra en privat bil och för att hålla allmänheten säker på vägen.

De viktigaste hjärtproblemen i samband med förare är hjärtsjukdomar och hjärtsvikt. Eftersom körning inte kräver mycket ansträngning, löper taxiförare hög risk. Symtom på hjärtinfarkt eller stroke inkluderar yrsel, yrsel och elektrisk stöt, som alla kan få föraren att tappa kontrollen över fordonet, vilket resulterar i en olycka. Fara för förare, passagerare och grannar. För att minska risken är detta test utformat för att övervaka förarens hjärthälsa, så att din läkare kan tala om för dig om du är frisk nog att köra taxi. För att bekräfta detta kommer din läkare att ge dig ett läkarintyg.